MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

 

ADMITEREA ÎN LICEE ŞI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT
PRIN ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII

An Scolar - 2006 / 2007

     

Alegerea unei viitoare cariere implică un proces complex de reflecţie şi decizie. El începe odată cu absolvirea clasei a VIII a, când elevii optează pentru ruta educaţională pe care o vor urma. Deoarece defineşte evoluţia ulterioară a acestuia, orientarea şcolară şi profesională a elevilor de clasa a VIII a devine foarte importantă.
Este necesară sublinierea riscurilor ce pot apărea în acest proces decizional:

 • Fundamentarea opţiunilor pe informaţii incomplete sau raţiuni subiective;
 • Supraevaluarea propriilor abilităţi  în cazul  unor elevi cu rezultate şcolare  modeste;
 • Lipsa de încredere a unor elevi cu potenţial şcolar ridicat;
 • Oscilarea în stabilirea opţiunilor. Studiile  referitoare la orientarea elevilor de clasa a VIII-a  au arătat că aproape jumătate dintre aceştia sunt indecisi cu câteva luni înainte de examenul de admitere;
 • Insuficienta cunoaştere a ofertei educaţionale, a reţelei de licee şi grupuri şcolare;
 • Completarea greşită a codurilor în fişa de înscriere;
 • Aprecierea inexactă a nivelului de concurentă între candidaţii care aleg aceeaşi unitate şcolară (anumite licee, profiluri sau specializări);
 • Completarea pe fişa de înscriere a unui număr insuficient de opţiuni.

Acestea reprezintă doar câteva din ameninţările care pot fi evitate printr-o bună cunoaştere a realităţii şcolare. În acest sens, familia şi şcoala poartă o mare responsabilitate.
          Pentru a avea siguranţa unei decizii bine fundamentate cu privire la ruta educaţională viitoare, candidaţii trebuie să deţină informaţii orientative referitoare la:

 • Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii pentru anul şcolar 2006/2007 şi calendarul admiterii aprobate prin O.M.Ed.C. nr. 5020/23 septembrie 2005;
 • Procedura de înscriere;
 • Reţeaua unităţilor şcolare (licee şi grupuri şcolare din Municipiul Bucureşti);
 • Planul de şcolarizare al acestora pentru anul şcolar 2006/2007;
 • Profilurile şi specializările propuse de aceste unităţi şcolare;
 • Media ultimului candidat declarat admis, în anul şcolar 2005/2006, în unităţile  pentru care şi-au exprimat opţiunea;
 • Calendarul înscrierii la licee şi SAM;
 • Unităţile şcolare care organizează clase cu predarea unei limbi moderne în regim bilingv sau clase în învăţământul vocaţional;
 • Graficul susţinerii probelor de aptitudini şi a cunoştintelor de limbi moderne şi centrele de susţinere a acestora;

 

Vom prezenta în cele ce urmează

Reţeaua unităţilor şcolare liceale şi care organizează învăţământ profesional prin şcoala de arte şi meserii

Planul de şcolarizare pentru clasa a IX-a, anul şcolar 2006-2007

precum şi o serie de informaţii utile pentru toţi absolvenţii clasei a VIII-a.

Utilizator: 
Parola:   
©2006 ISMB. Toate Drepturile Rezervate           contact

Pagini realizate de Direcţia Sisteme Informatice - PMB şi Centrul de Calcul CGMB